Kuchař-číšník

Kód: 65-51-H/01

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025


Studujte uznávaný obor Kuchař-číšník na Střední odborné škole ve Velkém Meziříčí

Učební obor Kuchař-číšník je určen pro chlapce i dívky. Je zakončen závěrečnou zkouškou - získáte tak střední vzdělání s výučním listem a vysvědčení o závěrečné zkoušce pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy. Uplatníte se ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.

Průběh studia oboru Kuchař-číšník

Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování pod vedením vlastních mistrů odborného výcviku a instruktorů na smluvních pracovištích (restaurace, hotely).

Během přípravy si osvojíte dovednosti a návyky:

 • v technice posuzování, dělení a porcování potravin pro technologické zpracování
 • v přípravě teplé a studené kuchyně, moučníků a nápojů dle platných receptur
 • v technice obsluhy, v přípravných pracích k podávání jídel a slavnostních hostin dle gastronomických pravidel
 • v sestavování jídelních a nápojových lístků, vedení evidence zboží a účtování
 • ve společenském chování a umění jednat s lidmi


Ke stažení:

Europass (CZ)
Europass (EN)
ŠVP Kuchař-číšník

Předkrm v rámci slavnostního oběda pro amerického velvyslance

Na co dál se může těšit?

 • Povedeme vás k samostatné práci v odborné přípravě - už v 1. ročníku se budete podílet na přípravě jídel a obsluze ve školní jídelně, přizpůsobené restauračnímu stylu stravování.
 • Ve vyšším ročníku vás čeká připrava na smluvních pracovištích, která zajistí odborný rozvoj a splňují osnovy odborného výcviku.
 • Během celého studia můžete absolvovat specializační odborné gastronomické kurzy.
 • Za odvedenou produktivní práci a účasti na komerční činnosti školy v oblasti gastronomických služeb, které škola nabízí místnímu regionu, vás finančně odměněníme.

Po ukončení studia můžete pokračovat ve dvouletém denním nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou nebo ve studiu maturitního oboru Hotelnictví (s nástupem od 3. ročníku).

V areálu školy je zajištěno ubytování a stravování formou obsluhy, denní bar pro žáky atd.

Profil a uplatnění absolventa oboru Kuchař-číšník

Cupcakes vyrobené naším žákem pro soutěž Gastro Kroměříž

Po absolvování oboru Kuchař-číšník budete disponovat kompetencemi pro práci v provozovnách veřejného stravování, konkrétně v úseku výroby a odbytu.


Budete ovládat způsoby přípravy běžných pokrmů české i zahraniční kuchyně, zhotovovat pokrmy teplé a studené kuchyně, připravovat jednoduché moučníky, kontrolovat kvalitu provedení práce, esteticky upravovat a správně uchovávat pokrmy apod. Využijete přitom základní pravidla a techniku obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti.


Uplatníte se při výkonu povolání kuchař-číšník v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru budete připraveni také na soukromé podnikání v pohostinství.

Co ovládá absolvent oboru Kuchař-číšník:

 • praktické využívání poznatků o různých druzích surovin, používaných strojích a zařízeních, technologických postupech při zhotovování pokrmů
 • příprava a uspořádávání svého pracoviště ve výrobním středisku
 • posuzování vlastností jednotlivých druhů potravin a nápojů a volba vhodných technologických postupů při zhotovování pokrmů
 • orientace v technologických postupech přípravy pokrmů
 • orientace v recepturách teplých, studených a dietních pokrmů a používání vhodných technologických postupů
 • určování spotřeby základních surovin a konveniencí, normování pokrmů a nápojů a kalkulace jejich ceny
 • kontrola kvality provedené práce
 • příprava pracoviště na provoz
 • sestavování jídelních a nápojových lístků podle gastronomických pravidel a pravidel racionální výživy
 • ovládání základů jednoduché a složité obsluhy v různých druzích odbytových středisek
 • sestavování menu pro slavnostní příležitosti
 • úprava tabulí pro různé příležitosti
 • ovládání různých způsobů vyúčtování s hostem


Jak to u nás chodíVezmi svou budoucnost pevně do rukou s oborem Kuchař-číšník na Střední odborné škole ve Velkém Meziříčí.

  Máte nějaký dotaz? Napište nám!